Körfestivalen en stor succé

I förra veckan invaderades Lund av körsångare under Lund Choral Festival. Flera av festivalens konserter ägde rum i Domkyrkan.

Nytt för årets festival var de dagliga lunchkonserterna i Domkyrkan vilka fyllde kyrkan till bristningsgränsen. Tillsammans med flera konserter på kvällstid blev Domkyrkan under veckan en mötesplats för körsångare från hela världen. Sammanlagt hade de 10 konserter som gavs över 8000 åhörare. Körfestivalen återkommer hösten 2012 igen.