Andra frågan…

Dags för andra frågan — som faktiskt är två …

En person har undrat ”om mässan kommer att firas som i Taizé”.

I Taizé delas nattvarden ut varje morgon vid morgonbönen. Det är bröd och vin från mässor som har firats tidigare på morgonen, och det finns protestantisk utdelning på ett ställe i kyrkan medan de flesta tar emot bröd eller bröd och vin från en katolsk mässa. På söndagsförmiddagen är det mässa före hemfärden.

Här i Lund blir det middagsbön och kvällsbön på lördagen, med sånger, förbön, bibelläsning och tystnad (inte mässor, alltså), och dem hoppas vi att alla känner att de kan delta i, även de som är med i kristna kyrkor som inte delar nattvardsgemenskapen med alla.

På söndagen blir det en högmässa med sånger från Taizé. Vår gäst från Taizé kommer att predika, och celebrant är en av Domkyrkans präster. Vi hoppas förstås att också den som av någon anledning inte kan ta emot nattvarden vill höra predikan och vara med oss i bön och sång!

Planeringsgruppen