Axplock från presskonferens 18 mars

Torsdagen den 18 mars hölls en presskonferens med anledning av att Domkyrkorådet har lämnat in en ansökan om bygglov för Domkyrkoforum.

– Det är med glädje vi lämnar in ansökan, berättade biskop Antje Jackelén vid presskonferensen. Detta är ett projekt med stora ambitioner och vettiga visioner.

Domkyrkoforum ska bli en plats för möte och dialog, en plats där mångfald ryms. Bottenvåningen kommer att bestå av bland annat hörsal, rum för lärande och utställningsutrymme.

– Domkyrkorforum ska bli Domkyrkans vardagsrum, sa Håkan E Wilhelmsson, domprost i Lunds domkyrkoförsamling. En plats där besökare, regelbundna som oregelbundna, kan umgås på andra sätt än i Domkyrkan. Dessutom ska forumet bli en plats för lärande, där människor från hela Skåne och Blekinge kan komma och inspireras.

Den preliminära tidsplanen för Domkyrkoforum är att bygglovet bör bli klart i maj, samtidigt som Länsstyrelsen beräknas ge besked om krav rörande arkeologin. Under sommaren sker markarbetet och byggprocessen startar i augusti. Därefter räknas byggtiden att bli 12 månader. Nästa steg är nu att kostnadsförslag ska tas in..

– Byggnaden kommer att anpassa sig till staden och stadsmiljön, berättade arkitekten Carmen Izquiredo. Den ska ge ett välkomnade intryck