Hörsal och aktivitetsrum

Hörsalen är belägen precis till vänster om Domkyrkoforums huvudentré. I rummet finns ett tydligt markerat fönster som tar sikte upp mot Domkyrkans torn. Genom att placera sig på olika platser i rummet kommer olika delar av Domkyrkotornen att komma i fokus (texten fortsätter nedanför bilden).

Domkyrkoforums hörsalDomkyrkoforums hörsal

Hörsalen kan möbleras flexibelt och användas både för traditionella föreläsningar – och då rymma ca 100 åhörare – men rummet kan även användas för mindre konserter eller med dukade bord.

Ett av de mest spännande rummen i Domkyrkoforum är aktivitetsrummet, beläget längs med Kyrkogatan. I aktivitetsrummet kommer barn, ungdomar och vuxna inbjudas till pedagogiskt arbete utifrån Domkyrkan. Det kan handla om en skolklass som får bygga valv, skapa mosaik eller klä ut sig till biskopar och präster. Rummet kommer att vara anpassat till såväl unga som äldre med t.ex. vaskar i olika höjder. Vi kommer att skriva mer om aktivitetsrummet och vad det är tänkt att erbjudas här längre fram.