Ja, grupper är också välkomna

Ett par grupper med långt att resa till Lund har redan hört av sig och frågat om det går att ordna nattlogi för dem. Och svaret är att det ska vi gärna försöka, om alla är med på att församlingshemsgolv är rätt standard! Hör av er bara, och berätta hur många ni är.