Nu är tidskapseln på plats

Biskop Antje Jackelén och domprost Håkan E Wilhelmsson packade vid lunchtid torsdagen den 26 augusti den tidskapsel som nu är placerad i Domkyrkoforums grund. Tidskapseln innehåller ett dokument som beskriver innehållet. Nedan publiceras dokumentets text i sin helhet:

Året 2010

efter Jesu Kristi födelse, torsdagen den 26 augusti klockan 12.30, när Sverige, sedan 15 år, är medlem av Europeiska Unionen, i konung Carl XVI Gustafs 37:e år på tronen, då Fredrik Reinfeldt är statsminister,  Anders Wejryd ärkebiskop i Uppsala och Antje Jackelén biskop i Lund nedlades vid denna byggnads grundläggning en ”tidskapsel” med följande innehåll:

En karta och en beskrivning över staden Lund, ett minnesmynt över en uppmärksammad händelse samma sommar, en psalmbok, som vittne om Svenska kyrkans tro och liv, boken om Lunds domkyrka från år 2009,  Finn  – Domkyrkoförsamlingens kalendarium, Lunds stifts verksamhetsberättelser, Lutherska världsförbundets budskap ”Give us today our daily bread”, dagens Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet samt en mobiltelefon som ett typiskt uttryck för tidens sätt att kommunicera.

Byggnaden Domkyrkoforum uppfördes som en plats för gästfrihet, information och goda möten till gagn för Lunds domkyrkas många besökare och gäster.

Vid detta tillfälle medverkade biskop Antje Jackelén, domprost Håkan E Wilhelmsson och ordföranden i Domkyrkorådets fastighetsutskott Christer Larsson, vilka nu genom detta dokument sänder en hälsning till en okänd framtid med tillönskan om

Vår Herre Jesu Kristi nåd och frid, Guds kärlek och den Heliga Andens gemenskap.