Om man vill vara med i förväg…

Det är  november nu, och vår helg äger rum i mars.

Men det finns redan mycket att göra:

* be för helgen!

* kom och var med på veckomässorna på torsdagskvällarna i Domkyrkans krypta!

* kom och var med i planeringsgruppen på något vis — kontakta Eva (eva.mansson.carleheden@svenskakyrkan.se) så berättar hon lite mer!

* berätta i din församling om helgen!

* bilda en grupp med andra i din församling eller i din närhet och planera så att ni kan vara med på helgen tillsammans!

* sjung sångerna! Så snart vi har valt sånger till helgen kommer vi att lägga ut en lista här. Alla sånger finns med övningshjälp på Taizés hemsida.

* fundera på om du kan tänka dig att baka något till kyrkkaffet, och om du provbakar, bjud någon på resultatet! Kanske vid kyrkkaffet i din församling?