Välkommen till Lund

Välkommen till en helg med sång, bön och samtal! Lunds Domkyrka och en grupp kristna studenter välkomnar alla, och särskilt 17–35-åringar, till två dagar tillsammans med en av bröderna från Taizé.

”Längst inne i människans väsen finns det en längtan efter en närvaro, en stilla önskan om att få uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt med Gud redan är början på tron.”
Broder Roger, Taizékommunitetens grundare

Varje år åker tusentals svenska ungdomar till byn Taizé för att delta i brödernas bön och arbete under en vecka, och bröderna reser ut för att se gästernas verklighet och vardag och be tillsammans med dem. I november förra året kom en av bröderna till Lund en helg, och Domkyrkan tömdes på stolar och fylldes med människor som ville be tillsammans. Nu har vår domprost bjudit in en broder igen, och båda två kommer att vara med under en helg i mars på temat Tillit.

Vi ser fram emot en helg med deltagare från hela Lunds stift, från universitetets olika fakulteter och från alla vår stads kyrkor, och dessutom med gäster från andra delar av södra Sverige. Vi sjunger tillsammans, delar bön och tystnad i Domkyrkan som har tömts på stolar, deltar i en bibelintroduktion med efterföljande samtal i smågrupper, lyssnar till andra kristnas berättelser i lördagseftermiddagens workshops och får lära känna Taizékommuniteten och dess pilgrimsfärd för tillit på jorden lite närmare. Vår avslutning blir högmässan i Domkyrkan med musik från Taizé.

Varmt välkomna, alla!

Den ekumeniska förberedelsegruppen