Kväll om ickevåldsarbete i Palestina och Israel

KRISS talarkväll på Martin Luther King-dagen 17 januari: Att följa med Christian Peacemaker Teams – ickevåldsarbete i Palestina och Israel. Plats/tid Kraftstorg 12, kl. 19-21.
I november 2010 åkte Daniel Fritzon med Christian Peacemaker Teams (CPT)  på en två veckor lång studieresa i Palestina och Israel. Han besökte olika organisationer som arbetar med ickevåld i byar och städer för att försöka förstå vad det innebär att leva i Palestina och Israel och få en inblick i hur ickevåldsarbetet kan se ut där. Så här på Martin Luther King-dagen kommer Daniel Fritzon att berätta om hans upplevelser och om hur CPT arbetar.
Christian Peacemaker Teams grundades i USA på 1980-talet som en reaktion på de svåra lidanden man såg uppkommer i konfliktsituationer. Man ställde sig frågan: ”Vad skulle hända om kristna ägnade samma disciplin och självuppoffring åt ickevåld som arméer ägnar åt krig?”