Be för mötet

En sak som alla kan hjälpa till med inför vår helg i mars är att be för den!

Josefina i förberedelsegruppen har skrivit en förbön som vi kommer att be vid veckomässan i Kryptan varje torsdagskväll nu. Där blir den en av fyra ”förbönspunkter” när vi ber för alla vi bryr oss om, för världen och för varandra. Använd den gärna!

Gud,

vi ber för det Taizémöte som kommer att äga rum (här) i Lunds domkyrka i mars.

Hjälp och led dem som förbereder mötet.

Gör dem uppmärksamma på hur var och en som kommer kan bli delaktig.

Vi ber att det blir möjligt för oss alla att i gemenskap möta dig och varandra.

Var nära med din Ande.