Bottna i nåden, skapa i världen

Första söndagskväll i kryptan vårterminen 2011 är biskop Antje Jackelén gäst. Nu på söndag 23 januari kl 19 får vi ta del av hennes tankar kring temat Bottna i nåden, skapa i världen. Ett tema som också är rubrik för det visionsarbete vilket påbörjades i Lunds stift under hösten. Vilken kan kyrkans roll vara i en ständigt föränderlig omvärld? Hur kan kyrkan beröra på djupet? Välkommen till kryptan kl 19.00!