Vårtermin och skolvisningar

Nu har vårterminens skolvisningar kommit i gång. Det är verkligen roligt att flera gymnasieskolor kommer för att få visning om enbart det astronomiska Uret. Detta är ju ett fantastiskt föremål som gör medeltiden konkret och satt i ett sammanhang som knyter an till vår egen tid. Detta Holologiun Mirabile Lundense, som det egentligen heter, byggdes under 1420-talets första år, troligen i Tyskland och det berättar inte bara om vad som syns på himlavalvet, sett i från Lunds horisont, utan det berättar också om den medeltida världsbilden.Detta kan också sättas i relation till all den symbolik som finns i domkyrkan. Detta är en spännande berättelse.

Vill du boka en visning för din skola eller grupp? Kontakta oss på 046-35 88 80.