Andrum – samtal om kyrkan, tron och livet

Varje vår startar en ny Andrumsgrupp i Domkyrkoförsamlingen med möjlighet till dop eller konfirmation för dig som ”missade” det som ung. Under sex måndagskvällar i vår samtalar vi om tron, kyrkan och livet.

Vi vänder oss till Dig som är intresserad av fördjupning och utbyte kring frågor som rör tro och liv. Utgångspunkt för vårt samtal är boken Befrielsen, som du får låna av oss. Är Du inte döpt eller konfirmerad kan andrumsgruppen vara en förberedelse inför detta. Dop och konfirmation kan äga rum i Påsknattens mässa och förrättas av biskopen.

Gruppen, som består av 5-10 deltagare, träffas för första gången måndagen den 14 mars, och ses därefter varje måndag tom 18 april. Tiden är kl 19-21 och platsen församlingshemmet S:t Mikael, Kiliansgatan 9. Samtalsledare är  prästen Veronica Helm Andréasson och församlingssekreterare Eva-Lisa Lennartsson.

Anmälan (senast måndag 7 mars) och frågor till Veronica Helm Andréasson, tel 046-35 87 44. Välkommen!