Kryptan 2: En skog av kolonner

Domkyrkans krypta är vida berömd för sin arkitektur skapad av Donatus, Domkyrkans första arkitekt. En skog av kolonner lyfter de 41 valven. När solen lyser på de spiralvridna kolonnerna i kryptan tidigt på morgonen, och skuggan snabbt flyttar sig, verkar kolonnerna vrida sig uppåt.

Det lilla kapellet som ligger rakt fram från trappan ned till kryptan används flera gånger i veckan för gudstjänster av olika slag. Här hänger en ikon som en bild för enskild meditation och andakt. Under stora delar av året är det ett påskmotiv som visas, under resten av året är det ett julmotiv.