Pilgrimsvandring i påsk

Välkommen till vandring i påsk!

Långfredagsvandring kl 12-15
Start med bön i sjätte timmen i Klosterkyrkan, vandringsstart kl 12.30. Vi vandrar till olika kyrkorna i Lund under tystnad, samtal, bön och sång och avslutar strax före kl 15 vid Lunds domkyrka.

Emmausvandring kl 13
Start i Börringe kyrka kl 13. Vi vandrar huvudsakligen i tystnad till Fru Alstad kyrka där vi möter pilgrimer från Trelleborg och Anderslöv till gemensam mässa kl 18. Kontakt: anna.alebo@svenskakyrkan.se