Nu är det dags för anmälan till höstens konfirmandgrupper

I dagarna skickas information om konfirmation ut till alla familjer med kyrkotillhöriga ungdomar som går i årskurs sju. Domkyrkans grupper, De 24 äventyren, är populära och brukar fulltecknas tidigt. I Domkyrkoförsamlingen erbjuds två höst/vårgrupper som kallas Ozzy och Duffy. Dessa grupper startar i september och träffas två av tre tisdagar fram till maj då konfirmationen äger rum. Dessutom har man ett antal heldagar och två lägerdygn tillsammans.

Domkyrkoförsamlingens tredje grupp är en sommargrupp som har huvuddelen av konfirmandtiden förlagd till de första veckorna på sommarlovet 2012. En av veckorna tillbringas på läger.

Läs mer om Domkyrkans alternativ, och hur du anmäler dig på http://www.lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/konfirmand-ungdom/de-24-aventyrens-konfirmation/