Domkyrkomedarbetare årets förnyare i Svenska kyrkan

Komminister Fredrik Beverhjelm och informatören Rickard Bonnevier i Lunds domkyrkoförsamling har utsetts till Årets förnyare i Svenska kyrkan 2011. Priset får de för sitt banbrytande konfirmandarbete De 24 äventyren. Texten nedan är från det pressmeddelade som har skickats ut från prisutdelarna.

– Vi är jättestolta, jätteglada och tacksamma, säger Rickard Bonnevier. Men ungdomarna är de verkliga förnyarna.  De har nyfiket, frimodigt  gjort kristen tro levande 24 timmar om dygnet för konfirmanderna. Fredrik och jag har bara banat väg.

De senaste sex åren har komministern Fredrik Beverhjelm och informatören Rickard Bonnevier brutit ny mark för Svenska kyrkans konfirmandarbete. I De 24 äventyren tas ungdomarna och deras tro på allvar. Sedan man startade det nya konfirmandarbetet i Lunds domkyrkoförsamling så har antalet konfirmander ökat från 18 till 80. Arbetet engagerar ett 70-tal unga ledare som leder samtal och övningar på ett nytt sätt. De får rejäl coachning och blir viktiga förebilder för konfirmanderna.

”Genom De 24 äventyren har ett nytt hopp ingjutits inom Svenska kyrkan, om att det går att vända en trend och öka antalet konfirmander, om det sker genom unga ledare och på ungdomarnas villkor.” skriver juryn som utser Årets förnyare bland annat i sin motivering.

–Barn-och ungdomsarbetet i Svenska kyrkan har en viktig roll. Här har församlingen stått vid ett vägskäl och medvetet satsat, vilket ger resultat, konstaterar domprosten i Visby, Mats Hermansson som sitter i juryn.

Priset ”Årets förnyare i Svenska kyrkan” ska gå till en person eller grupp som verkat för ett gränsöverskridande och framåtvänd kyrka. Priset vill lyfta fram teologi och kyrkoliv som inspirerar andra och gjuter hopp i Svenska kyrkan. Juryn är övertygad om att konceptet ”De 24 äventyren” kan användas också i andra församlingar. Ett nytänkande där både präst och kommunikatör finns som spindeln i nätet, anser juryn.

Bakom priset står Kyrkans Tidning, Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling. Det delas ut fredagen den 1 juli, i samband med Gotlands kyrkvecka.