Slutspurt för byggarbetet

Nu går arbetet med att bygga Domkyrkoforum in i ett intensivt slutskede.  Under andra halvan av september väntas byggnaden vara färdig för besiktning och planeringen för invigningen under första adventshelgen har påbörjats. Den fasadplåt som nu lyser som guld kommer inom några år att ha mörknat och ändra färg mot det mörkt bruna. Exteriört är det metall och glas som dominerar den nya byggnaden men när du kommer in i Domkyrkoforum så är det glas och betong som står i centrum. De råa betongväggarna har varsamt laserats två gånger för att få en ljus ton samtidigt som betongen syns tydligt. Trots detta känns det nya huset varmt och ombonat.

De markarbeten som pågår mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum kommer att pågå lite längre in i höst men beräknas vara färdiga i god tid innan Domkyrkoforum invigs. Efter högmässan kl. 11.00 den 9 oktober kommer den labyrint som ska anläggas vid Liberiet att invigas. Mellan Domkyrkoforum och Domkyrkan kommer även ett vattenspel som påminner om det på Mårtenstorget att anläggas, träd ska planteras och många tusen stenar ska läggas på rätt plats. Mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum anläggs ett stråk som kommer att belysas under dygnets mörka timmar. Under hösten kommer också Domkyrkan att få en ny fasadbelysning på kyrkan södra sida, dvs. den sida som vetter åt Domkyrkoforum.