Domkyrkans födelsedag

Idag, den 1 september, är det 866 år sedan domkyrkan invigdes. Detta gjordes av ärkebiskop Eskil, ”I sitt hjärtas glädje”, som han själv beskriver det. Han assisterades av biskop Herman av Slesvig samt biskoparna Asker från Själland, Gislo från Östergötland och Ödgrim från Västergötland. Till invigningen hade också infunnit sig de danska prinsarna Sven Eriksen(Grathe) och Knut Magnusen, Erik jarl från Västergötland( som var gift med Knut den Heliges dotter Cecilia), dennes söner Karl och Knut, ett antal andliga och världsliga stormän, kanikerna i Lund och klosterbröderna i Dalby samt en mängd präster och lekmän från stad och land. När högaltaret hade invigts till S:t Laurentius och Jungfru Maria, helgades det södra tvärskeppskapellets altare av biskop Gislo från Linköping. Detta altare invigdes till helgonen S:t Albanus och S:t Vincentius ära.
Detta måste ha varit en storslagen fest!