Domkyrkorådet förordar Domkyrkoplatsen

Ska markytorna mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum hetta Domkyrkoplatsen, Domkyrkoplan eller något helt annat? Domkyrkorådet, som äger markytorna, har på en förfrågan från kommunens byggnadsnämnd förordat Domkyrkoplatsen. Beslut fattas i byggnadsnämnden senare i november.

Klart är att den lilla gata som bildas mellan det nybyggda huset och Arkenhuset (och där Domkyrkoforums entré från Domkyrkan ligger) kommer att heta Lilla Kyrkogatan. Lilla Kyrkogatan är namnet på den gata som fanns på samma plats innan man byggde det s.k. Bankhuset vid Stortorget vars gavlar Domkyrkoforum är byggt mot.