Peder Winstrups kista får flyttas från Domkyrkan

Länsstyrelsen i Skåne län godkänner ansökan från domkyrkorådet i Lund om att flytta den danske biskopen Peder Winstrups ekkista från Domkyrkan till domkyrkomuseet. Länsstyrelsen har heller inget att invända mot domkyrkorådets planer att gravsätta Peder Winstrups stoft.

Det är ett ovanligt ärende Länsstyrelsen har haft att ta ställning till. Peder Winstrup var biskop i Lund 1638–1679. Hans kropp balsamerades och begravdes i en kista som har stått uppställd på flera olika platser i Domkyrkan. Under 1800- talet stod kistan tillsammans med en mängd andra kistor i södra tornet. Vid Helgo Zettervalls stora ombyggnad av Lunds domkyrka under andra hälften av 1800- talet begravdes de andra kistorna på Norra kyrkogården, medan Peder Winstrups påkostade kista blev ensam kvar i Domkyrkan.

Domkyrkorådet har ansökt om att flytta kistan och att gravsätta kroppen. Motiveringen är att kapellet i kryptan behövs för gudstjänständamål. I det kapell där kistan nu står finns förlagan till pilgrimkorset för pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Tanken är att skapa ett kapell med pilgrimskoppling på platsen och kunna använda just detta kapell för t.ex. sändning av pilgrimer. Länsstyrelsen har prövat ansökan utifrån två lagrum, kulturminneslagen (flyttningen av kistan) och begravningslagen (gravsättningen).
Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet finner att ingen av remissinstanserna har invänt mot att flytta kistan till domkyrkomuseet. Kistan har varit placerad på flera olika platser. Flytten till domkyrkomuseet innebär att kistan fortsatt vårdas och förvaras väl, även om den inte är garanterad utställningsplats. Ansökan godkänns, med vissa villkor om hur flytten ska gå till.

Förvaltningsjuridiska enheten konstaterar vid sin prövning att det kommer an på huvudmannen för begravningsverksamheten att ta ställning till frågan om flyttning av Peder Winstrups stoft. Nu avser Domkyrkorådet att skicka in en förfrågan om detta till Lunds Kyrkliga Samfällighet som svarar för begravningsverksamheten i Lunds kommun.

Läs artiklar i Sydsvenskan: artikel 1, artikel 2 och i Skånska dagbladet.