Lammet och lusen.

På stenhällarna runt brunnen i kryptan har Adam van Düren huggit ut reliefer som kan sägas vara en kritik mot kyrkan och samhället under 1500-talets början. På den västra stenhällen kan man se hur en stor lus biter ett lamm i halsen. Lusen är fjättrad med kedja och ett stort hänglås. Ovanför kan man läsa en gåtfull text:” den hungriga lusen biter fåret, det är visst. Gud hjälpe fåret, som är skorvigt, som är skorvigt och icke kan klia sig, däröver må väl den hungriga lusen glädjas. Adam 1514″. Lusen symboliserar djävulen som biter det enfaldiga men oskyldiga lammet i halsen.