Fasteduken och Dymmelonsdag

Sedan en dryg vecka tillbaka är altartavlan vid högaltaret täckt av en violett, tunn duk. Varje år i slutet av fastan sättes denna duk upp för att påminna oss om det som skiljer oss från Gud. I folkmun kallades detta förr för Hungerduken, dvs man var ordentligt hungrig på kött och annan mat som var förbjudet under fastetiden under den katolska tiden.
Att färgen är violett är ju därför att denna färg används inom liturgin under den 40 dagar långa fastan. Violett är botens och ångerns färg.
Dagens namn är Dymmelonsdag och detta kommer från det gamla svenska ordet dumb, som betyder stum. Just i dag band man i gångna tider om kläppen i kyrkklockorna med halm el. dyl. Kyrkklockorna fick inte ljuda förrän på Påskdagen då Kristus är uppstånden. Den folkliga förklaringen till detta var att man ansåg att dagarna före påsk var ”farliga” med en massa ondska, som t.ex. häxor,som var i rörelse. För att inte locka fram dem skulle kyrkklockorna vara tysta under dagarna fram till påsk.