Pilgrimsplats Liberiet öppnar!

Det röda medeltida huset strax söder om Domkyrkan är pilgrimscentrum för Lunds stift. Hit kan du komma för att få information om pilgrimsvandringar och om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Här kan du sätta dig ner en stund och samtala över en enkel kopp kaffe eller te med någon av pilgrimsprästerna eller volontärerna om både den yttre och inre vandringen. Vi har öppet varje onsdag kl 10-18 men också pilgrimsbön och bibelsamtal varje onsdag, torsdag och fredag kl 9-10 året runt och bjuder även in till pilgrimsvandringar och pilgrimskvällar. Onsdagen den 11 april vandrar vi kl 19.15-21 till barmhärtighetens platser inne i Lund. Vill du veta mer kan du kontakta Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 358764 eller Agneta Stenermark Nyberg, agneta.stenermark-nyberg@svenskakyrkan.se, 046 358863. Du kan också gå in på www.pilgrimsvagen.se eller www.facebook.com/pilgrimsvagen.