Vill du utveckla ny pedagogisk verksamhet i Svenska kyrkan?

Vill du utveckla en helt ny pedagogisk verksamhet i Svenska kyrkan?
Vi söker en projektledare för ett pedagogiskt projekt i Lunds domkyrka.

Lunds domkyrka, Sveriges mest besökta kyrka, besöks varje år av hundratals grupper från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Med inspiration hämtad från engelska katedraler vill vi nu utveckla ett helt nytt sätt att möta dessa barn och ungdomar för att fördjupa deras besök. Med Domkyrkan och det nybyggda Domkyrkoforum som utgångspunkt vill vi skapa pedagogiska program med tydlig koppling till läroplanen inom en mängd olika ämnen, t.ex. historia, matematik, teknik, svenska och estetisk verksamhet. Vår målsättning är att fördjupa elevernas relation till Domkyrkan samt deras förståelse för, och kunskap om, kyrkans tro, tradition och liv.

Vi tror att du är församlingspedagog eller har motsvarande kompetens. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter, en djup förankring i Svenska kyrkan är en självklarhet. Du arbetar i nära samverkan med en projektgrupp bestående av två präster och Domkyrkans egen guide och rapporterar regelbundet till projektets styrgrupp. Du ingår i Lunds domkyrkoförsamlings arbetslag om drygt 20 medarbetare och deltar i viss mån i det övriga församlingsarbetet efter domprosts anvisningar.

Din ansökan, märkt med ref nummer 6/2012 skickar du senast den 18 maj till Lunds kyrkliga samfällighet, Box 1096, 221 02 Lund.

Mer information får du av domprost Håkan E Wilhelmsson, 046-35 87 40 eller informatör Rickard Bonnevier, 046-35 87 41. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning för att leda detta projekt från 1 september 2012 till 31 december 2013. Tjänsten utlyses under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer äger rum på förmiddagen måndag 28 maj med en andra intervjuomgång kring lunch tisdag 5 juni.

 Läs mer om projektet i en kortfattad projektbeskrivning där också målsättningen för projektet framgår (pdf-fil).