Domkyrkoplatsen i tidningen Sten


I senaste numret av
tidningen Sten kan du läsa om Domkyrkoplatsen.

Tidningen Sten ges ut av Sveriges Stenindustriförbund, som är är en branschorganisation för stenindustrin.