Erika Dahlén ställer ut i kryptan

Transit är titeln på sommarens utställning i Domkyrkans krypta. Konstnären Erika Dahlén målar med svart ljus och vill ta oss med på en resa i skapandets villkor.

– Jag är intresserad av ett konstverks tillblivelse. Både av hur det växer fram hos konstnären och hur det upplevs och bearbetas av betraktaren. Människans förmåga att ta emot och tolka bilder är egentligen fantastisk. Tänk att vi kan använda bilder för att kommunicera, det kräver en stor förmåga att kunna symbolisera, säger Erika Dahlén.

Erika Dahlén utbildade sig vid Konsthögskolan i Stockholm under 1980-talet, en tid då måleri var ”inne”. Men Erika som älskade måleriet hann inte vara glad så länge, med post-modernismen tog andra konstnärliga uttryckssätt över och måleriet ansågs plötsligt dött. Upplevelsen av att vara otidsenlig och av att se vilken stark påverkan trender har, satte igång en kreativ konflikt hos henne. Erika fortsatte att vara en hängiven målare, men intresserade sig också alltmer för hur vi påverkas av bilder.
– Vi lever i ett samhälle där reklam och marknadsföring utnyttjar att vi människor är förprogrammerade till att leva oss in i bilder. Vi kan inte låta bli att påverkas. Reklamen hjärntvättar oss till att tro att vi inte duger, syftet är ju att vi ska shoppa oss fram till att bli mer lyckade varelser. Vi lever i en extrem bildkultur, samtidigt som konsten blir alltmer okänd och marginaliserad. Jag vill tro att vi kan förändra vårt beteende om vi förstår mekanismerna bakom.

Lär vi oss att tolka och använda bilder mer självständigt, kan de bli en nyckel till en större frihet, menar Erika. För henne ger det visuella uttrycket en möjlighet att se världen ur ett vidare perspektiv.
– I bildens värld får paradoxerna plats och det behöver inte vara konfliktfyllt som i verkligheten, något kan vara både varmt och kallt samtidigt. Jag tror att en av mina drivkrafter till att bli konstnär var att jag kände på mig att livet och världen var större än det jag hittills upplevt. Konsten var en väg att bli delaktig i det där som var större än jag, ungefär som inom religionen.

Något annat som starkt influerade Erika var hennes studier vid M.S. University i Vadodara i Indien. Här hängde undervisningen i filosofi, religion, konst, konsthistoria och konstteori ihop.
– Detta blev en viktig erfarenhet som gav mig en positiv distans till vår egen kristna tradition. Jag såg för första gången min egen kultur med en utomståendes ögon och det gjorde det  möjligt att ta den till mig på ett nytt sätt, säger hon.

Erika har sedan flera år ett stort engagemang för miljö- och samhällsfrågor. 2008 tog hon initiativet till konstprojektet Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval, som bland annat resulterade i en antologi med samma namn som gavs ut av Ordfront förlag i samarbete med Svenska kyrkan. Nu är hon ute och föreläser kring ämnet vid sidan av sitt konstnärliga skapande.
– Jag ser omsorgen om skapelsen som en existentiell och andlig uppgift. För mig var det nödvändigt att göra Jorden vi ärvde för att hitta ett nytt tilltal i miljödebatten, som ofta tenderar att fastna i det tekniska. Många av oss har en tillvaro fylld av stress och prestationskrav där en strävan att leva miljövänligt kan bli ytterligare ett ok. Här kan konsten spela en viktig roll för att fördjupa diskussionen. Det räcker inte med att vi blir duktigare konsumenter – framtiden kräver en djupare förändring av attityder och levnadsmönster.

Transit pågår mellan den 14 juli och den 29 augusti 2012. Utställningen öppnas med ett samtal mellan konstnären Erika Dahlén och Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, lördagen den 14 juli 10.30, direkt efter lördagsmusiken som börjar 10.00. Transit betyder övergång. Utställningen visas med stöd av Sommarlund.
Läs mer om Erika Dahlén