Vill du veta Domkyrkans hemligheter?

Domkyrkan är som en oändlig skattkammare. Ständigt görs nya upptäckter i en kyrka som har stått som en port in mot människors längtan i över 800 år. Med start den 25 juni blir det öppna, gratis visningar varje dag.

I våras upptäcktes en brunn i kryptan, när stenläggarna skulle rätta till några golvplattor som hade satt sig. Arkeologerna daterade brunnen till tiden före Domkyrkan, den hade anlagts för tusen år sedan.

Anita Larsson är domkyrkoguide sedan 1990 och en av dem som kan allra mest om kyrkan. Ändå känner hon sig ödmjuk.
– Du hittar hela tiden nya teman för visningar och jag slutar aldrig fascineras av hur ljuset faller vid olika tidpunkter på dygnet, eller hur mycket en liten detalj kan berätta om livet i kyrkan.
Anitas egen favoritplats blir efter visst funderande kryptan.
– Skogen av kolonner skapar en säregen stämning. För mig som historiker är det spännande med den kedja av människor som har vistats i rummet.

I sommar blir det öppna visningar på svenska vardagar och lördagar klockan 11, med start den 25 juni fram till 31 augusti. Visningarna börjar i Domkyrkoforum. Söndagar är de svenska visningarna klockan 12.30 efter mässan. Engelska visningar är det varje dag klockan 14.30, även dessa startar i Domkyrkoforum. Så byggdes domkyrkan – om att skapa en katedral är rubriken för temavisningar tisdagarna den 26 juni, 3 juli, 24 juli, 7 augusti och 28 augusti kl 10.00-10.45.

För barn är det särskilda visningar på söndagar klockan 13.45. Temat för är skapelse och skapande, något som knyter an till årets tema för Domkyrkan. Alla visningar är  gratis.
– Till guidade visningar kommer både turister och lundabor. Domkyrkan är ett gudstjänstrum och en historisk plats. Efter en visning hoppas jag besökarna känner en önskan att lära sig mer och att de grips av rummets skönhet, så som jag själv blir gripen varje dag.