Domkyrkans tidning Finn

Tidningen Finn kan du hämta gratis i Domkyrkan, Domkyrkoforum, Lunds turistbyrå med flera ställen.

Här finns tidningen att läsa i digital form.
Hittar du inte tidningen och vill ha ett pappersexemplar, hör av dig till kristina.strand.larsson@svenskakyrkan.se