Missade du något när du var 15?

Finns det något eller någon som bär när allt annat brister? Vem är jag? Var hör jag hemma? Vem kan man egentligen lita på? Finns Gud? I så fall, finns Gud för mig?

I februari 2013 startar en ny konfirmandgrupp för studenter. Vi träffas sex tisdagskvällar i Domkyrkoforum, bredvid Domkyrkan, för att prata om frågor som rör tro och liv, liv och död, glädje och sorg och mycket mer. Tanken är att träffarna ska kunna leda fram till konfirmation.

Gruppen riktar sig till dig som är student mellan 19-25 år. Vi tänker oss konfirmationen i Domkyrkan i slutet av vårterminen 2013 för dig som vill. Mer information om startdatum kommer inom kort.

För mer information och/eller anmälan kontaktar du prästerna Anna Svensson Melin, 046 35 87 80, anna.s.melin@svenskakyrkan.se eller Josefin G Andersson, 046 35 87 47, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

 

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte
www.svenskakyrkan.se/lund