Värd i Domkyrkoforum?

Vill du möta alla de människor som besöker Domkyrkoforum och representera Svenska kyrkan gentemot dessa besökare? Gillar du service? Har du erfarenhet av arbete på konferensanläggning eller liknande? Då kanske du är vår nya värd i Domkyrkoforum!

Vid Lunds domkyrka finns Domkyrkoforum, en nybyggd byggnad med ett prisbelönat formspråk. Domkyrkoforum fungerar som ”Domkyrkans vardagsrum” och är en mötesplats för samtal, lärande och fördjupning i kristen tro för såväl Lundabor som besökare från andra delar av världen. Domkyrkoforum är en del av det offentliga rummet och är en plats för dialog kring ämnen som är viktiga för individ och samhälle. I huset finns utställningsytor, hörsal, pedagogisk verkstad och ett öppet, gästfritt, torg med enkel kaffeservering. Hörsalen är ofta uthyrd till konferenser av olika slag. Nu söker vi en värd i Domkyrkoforum. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.
Se och möta Domkyrkoforums besökare utifrån var och ens specifika behov samt vid behov hänvisa vidare till andra medarbetare.

  • Svara för service vid konferenser och uthyrningar; bokning, förberedelse, genomförande och efterarbete. Samverka med husmor rörande serveringsverksamhet och vid behov bistå husmor.
  • Svara för den löpande kaffeserveringen. Samverka med husmor rörande beställning, planering och beredning.
  • Lokalbokning och löpande tillsyn av Domkyrkoforums lokaler.
  • Vissa administrativa uppgifter.

Du är serviceminded, gillar omväxlande och praktiska arbetsuppgifter och är mån om att alltid möta besökare på ett positivt och tillmötesgående sätt. Vi tror att du har erfarenhet av arbete på hotell eller konferensanläggning. Goda språkkunskaper och goda kunskaper om Svenska kyrkan och Lunds domkyrka är önskvärda. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och är beredd att bli en tydlig representant för Lunds domkyrka och Svenska kyrkan gentemot Domkyrkoforums besökare.

Schemalagd arbetstid, helgtjänstgöring förekommer.

Ansökan, märkt med ref 6/2013 skickar du till Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 02 Lund senast den 26 februari. Intervjuer äger rum den 1 mars.

Mer information:
Domprost Håkan E Wilhelmsson, 046-35 87 40
Församlingsstrateg Rickard Bonnevier, 046-35 87 41
Diakon Maria Leijman, 046-35 87 46