Anita Larsson och Eva Helen Ulvros berättar om sin nya bok


Domkyrkoguide Anita Larsson och professor Eva Helen Ulvros gav i höstas ut boken Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum.
Den 16 mars 2013 klockan 10.45 berättar de om boken i hörsalen i Domkyrkoforum.

Du behöver inte anmäla dig. Välkommen!

Arrangör: Lunds domkyrkas vänner