Karl XII:s grindar

Detta är namnet på det stora dörrar som är gallerförsedda och som finns i den 7-armade ljusstakens kapell samt i Dopkapellet. Namnet syftar bara på att de tillkom under början av 1700-talet, när Karl XII var Sveriges regent. Som bekant bodde ju dessutom denna konung under ca 2 år i Lund. När dessa dörrar var nya stod de som en slags avgränsning runt ett altare. Sedan kom de att flyttas upp till sin nuvarande placering. Idag fungerar de som dörrar till förvaringsskåp, både i södra som i norra kapellt.