Axel Carlberg om talande tystnad

Den 24 mars klockan 19 är Axel Carlberg gäst i Söndagskväll i kryptan. Axel är doktor i etik och coach. Under mer än tjugo år var han medlem i Dominikanerna.

Idag arbetar Axel som coach och konsult. Rubriken för Söndagskväll i kryptan är Stenar som ropar – om den talande tystnaden. Axel Carlberg reflekterar kring frågan om hur man kan ”predika” från kyrkbänken.

Söndagskväll i kryptan är en nattvardsgudstjänst i Lunds domkyrka som firas under terminstid, höst och vår. Tid: 19.00. Välkommen!