Studentprästernas semester i sommar

Det alltid någon studentpräst i tjänst. Här ser du när de finns på plats.

vecka 24 – Alla studentpräster är i tjänst
vecka 25, 26 –  Carola Störbäck, Torbjörn Ram, Eva Månsson Carleheden
vecka 27, 28 – Torbjörn Ram
vecka 29 – Agneta Stenermark Nyberg
vecka 30, 31 – Agneta Stenermark Nyberg, Jan Kjellström
vecka 32 – Agneta Stenermark Nyberg, Jan Kjellström, Josefin G Andersson
vecka 33 – Agneta Stenermark Nyberg, Jan Kjellström, Josefin G Andersson, Eva Månsson Carleheden
vecka 34 – Alla studentpräster är i tjänst

Semester 2013
Agneta Stenermark Nyberg 17/6 – 15/7
Jan Kjellström 17/6 – 22/7
Josefin Gustavsson Andersson 19/6 – 5/8
Carola Störbäck 1/7 – 19/8
Eva Månsson Carleheden 1/7 – 12/8
Torbjörn Ram 8/7 – 19/8


Kontakt
Agneta Stenermark Nyberg agneta.stenermark-nyberg@svenskakyrkan.se 046 35 88 63
Josefin Gustafsson Andersson josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se 046 35 87 47
Torbjörn Ram torbjorn.ram@vasterkyrkan.nu 0739 92 69 63
Carola Störbäck carola.storback@vasterkyrkan.nu 0705 98 68 48
 Jan Kjellström jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se 046 35 87 37
Eva Månsson Carleheden eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se 046 35 87 36