Gör din röst hörd den 17 november

Du kan vara med och påverka vem som sitter i församlingsrådet, kanske är du en av ledamöterna?

2014 får Svenska kyrkan i Lund en ny organisation med ett gemensamt kyrkoråd för stadens sju församlingar. I din kyrka kommer människor fortfarande att mötas i gudstjänst och verksamhet. Som den lokala styrelsen kommer sju församlingsråd, ett i varje församling, att bildas. Rådet kommer att ansvara för gudstjänstlivet men också för andra frågor efter delegation från kyrkorådet.

Vad? Den 17 november nomineras kandidater till församlingsrådet.

När?
 Det är möten i alla församlingar i Lund. I Domkyrkoförsamlingen äger mötet rum i Domkyrkoforum kl. 12.30 (efter högmässan i Domkyrkan kl. 11.00).

Nominera?
 Alla kyrkotillhöriga, 16 år eller äldre, som tillhör församlingen kan nominera personer som de tycker bör sitta i församlingsrådet.

Nomineras?
 Alla döpta kyrkotillhöriga, 18 år eller äldre, som tillhör någon av församlingarna i Lund, kan nomineras. Du kan bara nomineras till ett av de sju församlingsråden.

Vem utser?
 Kyrkofullmäktige beslutar om vilka av de nominerade som väljs till ledamöter i församlingsrådet. Fullmäktige beslutar också om antalet ledamöter i varje församlingsråd efter förslag från nomineringsmötet liksom vem som ska vara ordförande i församlingsrådet.

Mandatperiod?
 Församlingsrådets mandatperiod är fyra år och inleds den 1 januari 2014.

Mer information
?  I samband med gudstjänsterna den 10 november eller särskilt informationsblad som du kan hämta i församlingen.