Kerstin Hesslefors Persson och Fredrik Modéus bland biskopskandidaterna

Drygt två veckor före det formella nomineringsvalet har 14 potentiella biskopskandidater presenterats av den samrådsgrupp som stiftstyrelsen tillsatt inför biskopsvalet i Lunds stift. Bland kandidaterna finns domprost Kerstin Hesslefors Persson och Domkyrkoförsamlingens församlingsherde Fredrik Modéus.

Här är hela listan:
Samrådsgruppens kandidater

Anders Göranzon
Anders O Johansson
Fredrik Modéus
Gunilla Hallonsten
Johan Tyrberg
Karin Burstrand
Kerstin Hesslefors-Persson
Kerstin Wimmer
Kristian Lillö
Lena Petersson
Mats Hermansson
Michael Persson
Olle Carlsson
Pamela Garpefors

Lär mer på Lunds stifts webbplats. Här presenterar sig alla kandidaterna.