Finns det bevis för Guds existens?

domkyrkan_scilla

Gudsbevis är temat även för Söndagskväll i kryptan den 13 april. Nu är perspektivet ett annat, Martin Lembke, teol. doktor, talar om Guds existens. Kan den bevisas?

Läs mer om Martin Lembke i en artikel i Lundagård.

Söndagskväll i kryptan är en nattvardsgudstjänst i Lunds domkyrka som firas under terminstid, höst och vår. Tid 19.00. Välkommen!

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 046 35 87 37 , jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se