Sofie Arfwidson ställer ut i kryptan

Se människan – bland helgon, förrädare och älskande är titeln på Sofie Arfwidsons utställning i Domkyrkans krypta den 18 oktober-7 november 2014.

Sofie Arwidsson visar bibliska gestalter på nytt sätt. Utställningen öppnar under Konstkvällen den 18 oktober 17.00.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se