Natur- och kulturvandring längs Pilgrimsvägen

Helgen 6-8 juni genomför Leader Lundaland och Leader Ystad-Österlen en kultur- och naturvandring längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Vägen invigdes i maj 2009. En av delsträckorna är den mellan Lunds domkyrka och Sankt Olofs kyrka på Österlen.

domkyrkan_gröna_träd

En pilgrimsväg går alltid mot ett heligt mål. I den kristna traditionen vandrar pilgrimerna från kyrka till kyrka, från altare till altare. Är man pilgrim vandrar man ofta med pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Pilgrimsstaven är symbolen för pilgrimen att han eller hon inte vandrar ensam utan med Jesus Kristus vid sin sida.

pilgrimsstav_domkyrkan3

Men man kan vandra på olika sätt längs en pilgrimsväg. Som nu i helgen då man valt att vandra på Pilgrimsvägen, men göra en kultur- och naturvandring.

pilgrimsvandrare

Läs mer om vandringshelgen på www.vandraiskane.se

processionskors