Ärkebiskop Eskil gjorde kyrkan till en del av Europa

Eskil räknas som en av de stora ärkebiskoparna i Lund. Han ledde det lundensiska ärkestiftet från 1138 och fram till 1177, med vissa avbrott.

Eskil föddes troligen omkring år 1100. Han tillhörde en släkt som var befryndad med det danska kungahuset. Som ärkebiskop var han en betydande kyrkofurste och han grundade många kloster.

I början av 1150-talet besökte Eskil den berömde Bernhard av Clairvaux och när Eskil 1177 nedlade sin biskopsstav, var det till Clairvaux han reste och där tillbringade sina sista år. Eskil fick också sitt sista vilorum i klosterkyrkan i Clairvaux. Ärkebiskop Eskils stora betydelse var att han bidrog till att kyrkan i Norden kom att bli en integrerad del av den internationella kyrkogemenskapen.