I dag fyller altaret i kryptan 891 år

 

altare_kryptanDet var den 30 juni 1123 som kryptans altare invigdes av ärkebiskop Ascer. Det helgades åt Johannes Döparen, alla patriarker och profeter.

I altaret nedlades reliker av Kristi kors, grav, krubba och nattvardsbord. Här fanns också reliker av elva heliga män samt av Lasarus´grav samt Simeons klädnad.

En del av dessa reliker härrör från Främre Orienten. Detta har satts i samband med att den danske kungen Erik Ejegod företog en pilgrimsfärd till det Heliga landet och passerade då Konstantinopel. Där fick han som gåva en samling reliker av kejsar Alexios Komnenos. Av dessa hamnade en del i Roskilde och en del i Lund. Kungen avled den 10 juli 1104 på Cypern.