Fira Taizégudstjänst i Domkyrkans krypta

taizegudstjänst
Varje torsdag 18.30 firar vi en gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé i Domkyrkans krypta.

Musik, gemenskap och enkelhet. Välkommen!

Information
Lisa Vinsander, studentpräst, 046 35 87 36, lisa.vinsander@svenskakyrkan.se