Gud 07.07: ”Om inte du, vem? Om inte nu, när?”

Detta är frågor som Emma Watson (från Harry Potter) frågar publiken i sitt feministiska brandtal på FN:s kvinnokonferens för några dagar sedan.

Som ambassadör för rörelsen He for She talar hon om att det ligger i båda könens intresse att börja prata jämställdhet. Hon berör ämnen som flickors rätt till skolgång, lika lön för lika arbete, förbud mot barnäktenskap och den alarmerande höga självmordsfrekvensen bland unga män.  Frågan som ställs är vad är det som har gått fel och vad kan vi göra åt det?

Söndagens evangelietext är berättelsen om Marta och Maria. När de två systrarna får besök av Jesus, väljer Maria att sätta sig vid Jesus fötter medan Marta väljer att ordna med det praktiska. När Marta sedan ifrågasätter Marias beslut om att slå sig ner och lyssna istället för att hjälpa till svarar Jesus, ”..Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne”.

Jag läser denna text och tänker på något som Watson säger i sitt tal, som fritt översatt lyder så här: Vi måste sluta definiera oss utifrån vad vi inte är, utan utifrån vad vi är.  Detta handlar om att förutsättningslöst och normkritiskt låta sig själv och sin omgivning komma till sin rätt. Att inte låta världens normer hindra den enskildas eller kollektivets chans att blomma ut i sin fulla potential. Det ligger i hela mänsklighetens intresse att vi gör det bästa av vad vi har. För kanske föds det i detta nu en flicka i Afghanistan med potentialen att bli nobelpristagare i fysik men som aldrig kommer att få börja i första klass?  Kanske sker det i detta nu ett självmord av en ung man här i Sverige för att det anses omanligt att be om hjälp. Kanske… ja listan kan göras lång.

In i denna tanke kommer Jesus som en sann feminist och säger till systrarna i texten, lyssna till ditt hjärta och gör det som känns rätt. Är du (man eller kvinna) som Marta, gå då och ta hand om de praktiska detaljerna.  Är du (man eller kvinna) som Maria, sätt dig då ner och lyssna. Låt inga invanda mönster eller världsliga normer hindra dig eller dina medmänniskor från det inre kall som Gud ger oss i gåva. För om inte du, vem? Om inte nu, när?

Lyssna gärna på Emma Watsons tal och låt dig inspireras!

Text Lisa Vinsander, studentpräst
Foto Kristina Strand Larsson