Gud 07.07: Att leva öppet är att leva lojalt

Våra intryck av varandra formar våra bilder, vår förståelse av de personer vi möter, men även deras sammanhang och tillhörighet.

I mötet med unga och framför allt konfirmander är det dessa intryck, som vi som ledare, eller kristna i allmänhet, planterar hos konfirmanderna, som blir det viktiga. I detta måste vi vara ärliga och tillåta oss själva, vara oss själva och göra tro!

Men vad innebär det att göra tro, tron som är en gåva av Gud, gratis till oss alla? Att göra tro är av samma anda som att leva tro. Vi gör våra liv och vi gör vår tro i det att vi lever vår tro i det öppna. Öppenheten hos oss är livsviktig, inte bara för vår egen tro, men även för andras.

Att leva öppet är att leva i lojalitet mot sig själv, att inte förminska eller förringa sitt eget, men att samtidigt vara ödmjuk och förstående mot andra. Att leva öppet är att leva ärligt mot sig själv och därmed inte fuska för sig själv. Den som inte lever ärligt mot sig själv låter inte sig själv leva livet nära livet själv.

Jesus säger: Åt mig har getts all makt i himmelen och på Jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Som lärjungar och troende kristna är vi missionärer i det tysta och genom att vara oss själva och genom att öppet göra vår tro visar vi det för oss själva och för varandra, i detta är vi aldrig ensamma. Vi har varandra och Jesus. Vi sitter på nycklarna till att öppna upp för andra, genom att vara öppna med vår tro, att göra tro i vardagen, genuint, ödmjukt och samtidigt bestående och klart. I detta ligger konfirmandarbetet men också livet som kristen, att leva och att göra tro.

Text Henrik Koverberg, konfirmandledare i de 24 Äventyren, studerar till präst
Foto Kristina Strand Larsson