Kyrksafari på sportlovet

Gå på safari i Domkyrkan bland lejon, lamm, bäver och fågel.

Välkommen till Domkyrkans öppna barnvisningar under sportlovet.

Tid
16, 17 och 18 februari 2015 kl 11.15. Du behöver inte föranmäla dig. Start vid Domkyrkans informationsdisk.

Information
Anita Larsson, 046 35 88 77, anita.larsson2@svenskakyrkan.se