Gud 07.07: Kampen mot ondskan

En man vid bordet bredvid såg sina bröder begravas levande, ett flertal sitter inne för våldtäkt. Vid bordet bakom mig har två av männen fällts för mord. De har knivhuggit var sin människa till döds.

Jag befinner mig på Malmesburyfängelset i Sydafrika tillsammans med trettiosex män som kämpar mot ondskan. Trettiosex modiga män som deltar på en vecka av Restorative Justice, Reparativ Rättvisa, där sanning, ansvar och förlåtelse är några av kärnvärdena. Och mod är just det som behövs för att våga närma sig ljuset.

I söndagens evangelieläsning berättas det om att Jesus drev ut en demon. I Sverige pratar vi sällan om ondska, än mindre om demoner. I Sydafrika är det annorlunda. Mina kristna sydafrikanska medarbetare är övertygade om demonernas påtagliga existens. Själv är jag inte säker på hur jag ska förhålla mig.

Men en sak tvivlar jag inte på. När människor vänder sig bort från mörkret och påbörjar en försoningsprocess mot ett liv utan missbruk och kriminalitet finns det en kraft som misstycker och som gör allt för att få sin fånge, sin ägodel, att vända tillbaka till sitt välbekanta, och därmed trygga, helvete. Mörkret, Satan eller demoner, om man så vill, släpper inte självmant någon ifrån sig. Kampen mellan ont och gott, mellan mörker och ljus är verklig och i mitten av den dragkampen står människan med sin kompass i handen och letar efter rätt riktning.

Människor i förändring hittar olika vägar fram till ljuset. Många finner stöd i tolvstegsprogram som AA och NA, en del väljer att möta sina brottsoffer ansikte mot ansikte i ett arrangerat Victim Offender Dialogue-möte och några blir vän med Jesus som säger sig vara världens ljus: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Visa oss vägen, försoningens Herre.
Ge oss nu viljan att gå den.
Psalm 738

Text: Ebba Älverbrandt, diakon i Uppåkra församling och medarbetare i Försoningsgruppen.se
Foto: Kristina Strand Larsson, Ebb Älvebrandt