Köp ett bröd och hjälp till att utrota hungern

Söndagen den 15 mars 2015 är det brödförsäljning i Domkyrkan till förmån för Svenska kyrkans fasteinsamling.

Brödförsäljningen är vid utgången i Domkyrkan och startar efter högmässan, som vi firar kl 11.00. Köp hem ett gott bröd och hjälp samtidigt en medmänniska i en annan del av världen.

Information
Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen och ansvarig för det internationella arbetet, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se