Rikspilgrimsmöte i Lund i september 2015

Barmhärtighetens väg är temat för rikspilgrimsmötet i Lund den 11-13 september 2015.

Här finns programmet!

Programpunkter öppna för allmänheten. Alla är välkomna!

Här kan du läsa mer om eko-vandringen som går i flera etapper till klimatmötet i Paris.

Här kan du läsa om etappen av eko-vandringen mellan Bjärred och Lund den 10 september.

Välkommen till pilgrimsdagar med föreläsningar, seminarier, vandringar och delande av pilgrimserfarenheter. Huvudtalare på mötet är Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Plats
Lunds domkyrka och Domkyrkoforum.

EKO-vandra genom Skåne som en del av vandringen mot klimatmötet i Paris
Välkommen att vandra en del av den långa EKO-vandringen till FN’s klimatmöte, COP 21 i Paris. Vandringsstart runt 12 juli. Vandringsväg: Uppsala – Stockholm – Nyköping – Norrköping – Linköping – Vadstena – Jönköping – Växjö – Markaryd – Landskrona – Lund, som vi når lagom till mötet. Nu är delsträckorna genom Skåne färdiga, följ med en bit mot Paris. Här ser du hur vandringarna går.

Förmöte
Kom ett par timmar före själva mötet och ta del av några av katedralens pärlor. Vi delar med oss av hur vi arbetar i Lunds domkyrkoförsamling med kyrkorummet och konsten, konfirmander och bibelbruk och visningar av Domkyrkan.

Rikspilgrimsmötet
Rikspilgrimsmötet inleds på fredagen kl 16 med mässa och pilgrimsmottagning i Lunds domkyrka. Under helgen får vi vara med om mässor, tidebön, taizébön, föredrag och seminarier. Vi pilgrimsvandrar till heliga platser i Lund och längs Barmhärtighetens väg mellan Lunds domkyrka och S:t Lars begravningsplats. Vi vandrar i labyrinten, delar pilgrimserfaren-heter och måltider och får musikalisk katedralupplevelse. Efter högmässa och måltid på söndagen avslutas mötet kl 14.00 med att biskop Johan sänder oss.

Medverkande
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Martin Lind, biskop, Ebba Älvebrandt, diakon i Uppåkra församling, Fredrik Beverhjelm, präst i Lunds domkyrkoförsamling, Anna Kristiansson, präst i Bjärreds församling, Mikael Öjemo, kyrkoherde i Tyresö församling, Mikael Johansson, kyrkoherde i Höörs församling, Mats Hagelin, kyrkoherde i Simrishamns pastorat, Anne Ekberg, vik pilgrimssamordnare, Lunds stift, Syster Sofie O.P., Rögle kloster, Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift, Lars Eric Axelsson, kaplan, Killans bönegård, KG Hammar, tidigare ärkebiskop, biskop Johan Tyrberg, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, Tomas Willstedt, domkyrkoorganist, Anita Larsson, domkyrkoguide samt diakoner och församlingsherdar i Lunds pastorat och medarbetare från Pilgrimscentrum i Vadstena.

Några av seminarierna
Pilgrim och försoning, Pilgrim och ungdomar, Pilgrimen och labyrinten, Pilgrim som raster för församlingens arbete, Staiway to heaven med flera.

Anmälan
senast 3 september 2015 till www.sensus.se/rikspilgrim2015

Kostnad
800 kr exkl boende, max 100 deltagare.

Boende
Bokas av deltagarna. Tips på boende: Vandrarhemmet Winstrup,
www.winstruphostel.se, Hotel Stay At, http://stayat.se/lund
För rabatt på Stay At ange koden ”Rikspilgrimsmöte”.
Check Inn B & B, www.checkinn.se/se, Hotell Oskar, www.hotelloskar.se

Mer information om och anmälan till övernattning på golv i församlingshem kommer när du anmält dig.