Att leva för en vision

Lördagen den 11 april 2015 möter du Kjell Ove Nilsson, domprost emeritus, i Lunds domkyrkas vänners öppna föredragsserie.

Kjell Ove Nilsson talar under rubriken Att leva för en vision – tankar kring ekumenik och kyrkornas enhet.

Tid: kl 10.45. Plats: Laurentiisalen i Domkyrkoforum. Vi inleder med kaffe. Välkommen!

Arrangör är Lunds domkyrkas vänner.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se